loga

Zmiana terminu naboru wniosków!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, że nabory w zakresie:

  • podejmowania działalności gospodarczej;
  • nowe lub zmodernizowane obiekty ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
  • inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

z uwagi na konieczność dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego nie odbędą się w podawanym wcześniej terminie. Powyższe nabory planowane są do ogłoszenia 19 czerwca 2019 r., zaś możliwość składania wniosków będzie od 3 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.