loga

Nabór 3/2019 – ZAKOŃCZONA OCENA

W związku z zakończeniem naboru wniosków 3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy: