loga

ZAKOŃCZONA OCENA NABORU 1/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019

W związku z zakończeniem naboru wniosków 1/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2019 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

 

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2019 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 4/2019 – inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 4/2019 – inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 5 /2019 – podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 5 /2019 – podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 6/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

Listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 6/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 03.07.2019 r. – 18.07.2019 r.

 

Protokół