loga

Wizyta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na terenie LGD Dunajec-Biała

Dnia 19 września 2019 r.  na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała gościliśmy grupę 50 osób z województwa opolskiego. Organizatorem przyjazdu do Małopolski na teren naszej LGD był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Uczestnicy wyjazdu to: pracownicy urzędu marszałkowskiego w tym dyrektorzy – zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich, promocją produktów tradycyjnych, turystyką, kulturą, promocją regionu jak też przedstawiciele LGD: prezesi, pracownicy biura, członkowie, burmistrzowie gmin, aktywiści z terenu, w tym właściciel winiarni, gospodarstwa agroturystycznego, liderzy odnowy wsi przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Związku Śląskich Rolników, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Izby Rolniczej. Goście byli zainteresowani działalnością Centrum Produktu Lokalnego facebook.com/cplRzuchowa oraz ENOTarnowskie facebook.com/enotarnowskie/

Podczas wizyty Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała reprezentował Wójt Gminy Pleśna – Pan Józef Knapik, Dyrektor Biura LGD – Pan Jan Czaja, Zastępca Dyrektora Biura LGD – Pani Monika Soska oraz Przewodniczący Rady Decyzyjnej – Pan Ryszard Stankowski.