loga

Informacja o realizacji zadania grantowego t pt. Organizacja imprezy rekreacyjnej na terenie Gminy Pleśna pod nazwą „Przełajowy Bieg Pamięci”

Informujemy, że Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata” realizuje grant pt. Organizacja imprezy rekreacyjnej na terenie Gminy Pleśna pod nazwą „Przełajowy Bieg Pamięci” objęty projektem grantowym pt. Wydarzenia promujące aktywny tryb życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W ramach realizacji zadania dnia 29 października 2019 r. odbędzie się przy Cmentarzu Legionistów ogólnodostępne wydarzenie sportowe propagujące aktywność fizyczną !

ZAPRASZAMY !