loga

Informacja o realizacji zadania grantowego pt. Turniej piłki nożnej „Wakacje z piłką nożną”

Dnia 7 listopada 2019 r. odbędzie się w ramach projektu grantowego pt. Wydarzenia promujące aktywny tryb życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zadanie grantowe organizowane przez Klub Sportowy „Ciężkowianka” Ciężkowice pn. Turniej piłki nożnej „Wakacje z piłką nożną”.
W ramach realizacji zadania w Ciężkowicach będą mieć miejsce rozgrywki piłki nożnej propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci z terenu LGD Dunajec – Biała.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !