loga

Szkolenie dla Grantobiorców zadań grantowych w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała

Informujemy, że dnia 8 listopada 2019 r. (tj. piątek) odbędzie się szkolenie dla Grantobiorców zadań grantowych w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała (grant 1/2019/G). Szkolenie odbędzie się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (Rzuchowa 1) od godz. 10:00.

Tematem szkolenia będzie realizacja i rozliczenie zadadań grantowych.

Zapraszamy przedstawicieli poszczególnych Grantobiorców do uczestnictwa.