loga

Umowy na realizację zadań grantowych w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej podpisane

W dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 r. 5 organizacji z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała podpisało umowy na realizację zadań grantowych  realizowanych w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
w ramach projektu grantowego Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach projektu powstanie siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Pławna, obiekt rekreacyjno-turystyczny małej infrastruktury w miejscowości Charzewice, altana w miejscowości Szczepanowice,  altana turystyczno-wypoczynkowa w miejscowości Wróblowice oraz miejsce do gier plenerowych i rekreacji w Wielkiej Wsi.

Projekt grantowy o wartości 100 000,00 zł współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.