loga

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko pracy Pomoc administracyjna

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pomoc administracyjna , do biura  w terminie naboru ofert tj. od 17.01.2020 r. do 30.01.2020 r. wpłynęło 7 ofert.

Zarząd  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych 2 osoby nie spełniły wymagań formalnych postawionych w ogłoszeniu o naborze, w związku z czym nie zostały zakwalifikowane do merytorycznego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjne). Natomiast 5 osób otrzymały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do merytorycznego etapu naboru.

 

Lista kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze:

  1. Pan Mateusz Reczek, zam. Lichwin
  2. Pani Daria Maniak, zam. Gromnik

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Pani Magdalena Gawlik, zam .Grabno
  2. Pani Wioletta Dulak, zam. Łętowice
  3. Pani Barbara Smoleń-Wójcik, zam. Gromnik
  4. Pani Bożena Świderska, zam. Zakliczyn
  5. Pani Jolanta Zawada, Zam. Lusławice

Kandydaci  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.