loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Pomoc administracyjna

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na pracownika Pomoc administracyjna.

W wyznaczonym terminie   17.01.2020 r. do 30.01.2020 r. wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych 2 osoby nie spełniły wymagań formalnych postawionych w ogłoszeniu o naborze, w związku z czym nie zostały zakwalifikowane do merytorycznego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjne). Natomiast 5 osób otrzymało pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do merytorycznego etapu naboru.

 

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:

p. Bożenę Świderską na stanowisku Pomoc administracyjna.

Wybrana osoba uzyskała największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.