loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała – zwołuję na dzień 28 maja 2020 r. tj. czwartek posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się
w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na
II piętrze w Sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosku, który został pozostawiony bez rozstrzygnięcia na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 30.04.2020r złożonego do LGD Dunajec- Biała w ramach naboru nr 6/2020, ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku pozostawionego bez rozstrzygnięcia na posiedzeniu Rady w dniu 30.04.2020r w ramach naboru 6/2020
  4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze odpowiedzialność za terminową i rzetelną ocenę złożonych wniosków, proszę
o obowiązkowy udział w posiedzeniu wszystkich członków.