loga

Zakończona ocena wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 30.04.2020r

W związku z zakończeniem naboru wniosków 6/2020 – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy: