loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała – zwołuję na dzień 16 lipca 2020 r. tj. czwartek posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się
w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na
II piętrze w Sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie dokonanie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień do ocenionego naboru nr 1/2020, 5/2020, 6/2020 ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2020r.
  w sprawie naboru 1/2020.
 4. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
 5. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie naboru 5/2020.
 6. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
 7. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie naboru 6/2020.
 8. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
 9. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie