loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała – zwołuję na dzień 23 lipca 2020 r. tj. czwartek posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 15:00. Posiedzenie odbędzie się
w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na
II piętrze w Sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie dokonanie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień do ocenionego naboru nr 5/2020, ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozpatrzenie pisma z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego protestu złożonego przez spółkę INTRO.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie naboru 5/2020.
  4. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień.
  5. Rozpatrzenie pisma z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego protestu złożonego przez spółkę INTRO i podjęcie decyzji.
  6. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.