loga

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w dniu jutrzejszym tj. 17.07.2020 r. (piątek) odbędzie się spotkanie dla grupy defaworyzowanej (tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia) zainteresowanej pozyskaniem dofinansowania ze środków PROW 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w biurze LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn, budynek OSP, II piętro) w godz. od 10:00 do godz. 13:00.