loga

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko pracy Pomoc administracyjna

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Pomoc administracyjna , do biura  w terminie naboru ofert tj. od 30.06.2020 r. do 15.07.2020 r. wpłynęły 3 oferty.

Zarząd  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonał wstępnej selekcji kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie osoby otrzymały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do merytorycznego etapu naboru.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Pani Elżbieta Piasecka, zam. Isep
  2. Pani Marta Wielgus, zam. Tarnów
  3. Pani Katarzyna Wyka, zam. Pleśna

Kandydaci  zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.