loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Pomoc administracyjna

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na pracownika Pomoc administracyjna.

W wyznaczonym terminie   30.06.2020 r. do 15.07.2020 r. wpłynęło 3 ofert. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie osoby  spełniły wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze, otrzymało pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do merytorycznego etapu naboru.

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:

  1. Katarzynę Wyka na stanowisku Pomoc administracyjna.

Wybrana osoba uzyskała największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.