loga

Zakończono nabór nr 7/2020 oraz nabór nr 8/2020

Dnia 2 września 2020 r. o godz. 15:00 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zakończyła trwające od 17 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. nabory wniosków.

W ramach prowadzonych naborów do biura wpłynęło:

– 1 wniosek w naborze nr 7/2020 (zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim)

– 5 wniosków w naborze nr 8/2020 (podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego czasu wolnego)