loga

Kolejne spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w poszczególnych Gminach.
Konsultacje udzielane będą w następujących zakresach:
– rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego.
– podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
– podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
– rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.
Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
GMINA WOJNICZ – 15.10.2020 od 9.00-11.00 (Urząd Miasta i Gminy Wojnicz ul. Rynek 1)
GMINA PLEŚNA – 15.10.2020 od 13.00-15.00 (Centrum Kultury w Pleśnej, Pleśna 240)
GMINA ZAKLICZYN – 16.10.2020 od 9.00 – 11.00 (Biuro LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, Zakliczyn)
GMINA CIĘŻKOWICE – 16.10.2020 od 13.00 – 15.00 ( Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach ul. 3-go Maja 34)