loga

Kolejny projekt grantowy zrealizowany!

Kolejny projekt grantowy jaki był realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dunajec – Biała opiewał na 99 953,00 zł. i dotyczył małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

W ramach tego projektu grantowego założono realizację pięciu ważnych zadań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, które postaramy się Wam zaprezentować.

Z możliwości wsparcia skorzystało pięć podmiotów, z których pierwszym było Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Pławna”. Dzięki pozyskanym środkom grantobiorca utworzył siłownię na wolnym powietrzu. W ramach zadania zakupiono min.: wahadło z twisterem, biegacz wolnostojący, orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący, narciarz podwójny. Stowarzyszenie zakupiło w ramach grantu ławkę i kosz, które zapełniły miejsce do odpoczynku. Siłownia przyczyniła się do rozwoju miejsc sprzyjającym aktywizacji sportowej mieszkańców, pobudziła do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 💪

fot. Karolina Hajduga.