loga

Dokonano uzupełnień do naboru 8/2020

Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dokonała sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXVII/1/2020 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 23.09.2020 roku oraz w Uchwale nr XXVII/2/2020 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 23.09.2020 roku.

Uchwała nr XXIX/1/2020 Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 26.11.2020 roku

Uchwala nr XXIX/2/2020 rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 26.11.2020 roku