loga

Prośba o zapłatę składek członkowskich

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o dokonanie zaległych oraz bieżących płatności składek członkowskich. Wysokość składki dla osoby fizycznej wynosi 20,00 zł, natomiast dla przedsiębiorcy 30,00 zł. Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział w Ciężkowicach 50 8591 0007 0290 0353 2795 0001

Z góry dziękujemy za uiszczenie płatności.

Poniżej można pobrać wypełniony druk przelewu składek członkowskich za rok 2021 oraz 2020:

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2021 – osoba fizyczna, stowarzyszenie

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2021 – przedsiębiorca

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2020 – osoba fizyczna, stowarzyszenie

Druk polecenia przelewu składki członkowskiej za rok 2020 – przedsiębiorca