loga

Skwer i miejsce rekreacji w Isep

W miejscowości Isep w Gminie Wojnicz dzięki aktywności Stowarzyszenia Wiklina Przyjazdy Isep powstaje skwer i miejsce rekreacji. Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu UE poprzez inicjatywę LEADER w ramach środków LGD Dunajec-Biała.