loga

Realizacja projektu pn. „Pasieka Społeczna i jej działania pro-pszczele”

W sobotę Koło Gospodyń Wiejskich Wróblowianki z Wróblowic w Gm. Zakliczyn nasadziły 124 szt. sadzonek drzew, krzewów i roślin miododajnych. Zakup sadzonek za kwotę 1 800,00 zł sfinansowało LGD przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Pasieka Społeczna i jej działania pro-pszczele” na realizację którego otrzymaliśmy 40 700,00 zł w ramach otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”

W tym roku zakupiliśmy rośliny, krzewy i drzewa miododajne za kwotę blisko 12 000,00 zł które zostały nasadzone w 5 nowych Kieszonkowych Ogrodach Miododajnych.