loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

 • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego
 • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

oraz planowanymi do ogłoszenia naborami początkiem 2022 r. na operacje w następujących zakresach:

 • nowe lub zmodernizowane obiekty i/lub miejsca ogólnodostępnej
  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru
 • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim
 • rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej
  z sektorem czasu wolnego
 • rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
 • podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) dla beneficjentów w Gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 02.12.2021 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki w Wojniczu

Ul. Długa 82

32-830 Wojnicz

Zakliczyn 02.12.2021  r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 03.12.2021  r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 03.12.2021  r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

 

 

Spotkania zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Prosimy o zachowanie wszystkich środków ostrożności, a w szczególności o założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do pomieszczenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.