loga

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja XI)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja X)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja IX)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja VIII)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja VII)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja VI) – * realizacja zadania obowiązywać będzie w przypadku zawarcia stosownego aneksu dotyczącego akceptacji projektowanych zmian w LSR  w zakresie dodatkowych środków na realizację podejścia LEADER, w tym podwyższenia  budżetu na poddziałanie 19.2 i 19.4

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja V)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja IV)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja III)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja II)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 (aktualizacja I)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja X)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja IX)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja VIII)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja VII)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja VI)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja V)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja IV)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja III)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja II)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 (aktualizacja I)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016