loga

Dokumenty LGD

Statut Stowarzyszeniapdf wersja obowiązująca (20.06.2018 r.)

Statut Stowarzyszenia pdf uchylony w dniu 20.06.2018 r.

Statut Stowarzyszenia pdf uchylony w dniu 19.04.2017 r.

 

Regulamin Zarządu pdf wersja obowiązująca (20.06.2018 r.)

Regulamin Zarządu pdf wersja uchylona

 

Regulamin Rady pdf  wersja obowiązująca (05.12.2018 r.)

Regulamin Rady pdf wersja uchylona

 

Regulamin Biura wersja obowiązująca od (15.01.2020r)

Regulamin Biura pdf wersja obowiązująca (20.02.2019 r.)

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

Regulamin Biura pdf wersja uchylona

 

Regulamin doradztwa pdf  wersja obowiązująca

 

Umowa ramowa pdf

Numer NIP, REGON, zaświadczenie o zmianie adresu z KRS pdf

Odpis z KRS z dnia 06.08.2015 r. pdf

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego pdf

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego pdf