loga

Rada Decyzyjna

pasek-logo-na-strone

Członkowie Rady Decyzyjnej
Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała

 

 

L.p. Imię i nazwisko Gmina Sektor
1. Ryszard Stankowski –
Przewodniczący
Pleśna Społeczny
2. Dawid Chrobak – Wiceprzewodniczący Zakliczyn Publiczny
3. Dariusz Zięcina – Wiceprzewodniczący Ciężkowice Społeczny
4. Marzena Śliwa –
Sekretarz
Wojnicz Społeczny
5. Bożena Pawlikowska Ciężkowice Gospodarczy
  6. Dariusz Wełna Wojnicz Gospodarczy
7. Marek Soból Zakliczyn Gospodarczy
8. Marta Rzepa Pleśna Społeczny
9. Barbara Witek Zakliczyn Społeczny (mieszkaniec)
10. Tomasz Brożek Pleśna Gospodarczy
11. Tadeusz Bąk Wojnicz Publiczny
12. Zbigniew Jurkiewicz Ciężkowice Publiczny