loga

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 8 marca 2017 r., tj środa o godz. 16:00 w Restauracji H&R Zakliczyńska, ulica Rynek 31, 32-840 Zakliczyn.

Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce organizacji Walnego Zebrania Członków, gdyż jest ono inne niż wskazane w ogłoszeniu.

Zaproszenie z proponowanym porządkiem obrad.

Uchwały