loga

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Specjalista ds. koordynacji Projektów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracownika do Biura LGD.

W wyznaczonym terminie (24.01.2017 r. – 07.02.2017 r.) wpłynęło 6 ofert złożonych przez 6 osób. Wszystkie 6 ofert spełniło wymogi formalne. Jedna osoba zrezygnowała na etapie rozmów kwalifikacyjnych.

Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w Biurze LGD:
p. Moniki Soska na stanowisku Specjalista ds. koordynacji Projektów.

Wybrana osoba spełnia warunki konkursu, posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.