loga

Konsultacje społeczne w sprawie zmian procedur oceny i wyboru operacji, karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami, karty oceny zadania według kryteriów wyboru grantobiorców oraz LSR.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, wniosków, sugestii dotyczących zapisów w procedurze oceny i wyboru operacji, karci oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami, karcie oceny zadania według kryteriów wyboru grantobiorców.

Zmiany dotyczące zapisów w w procedurze oceny i wyboru operacji, karci oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami, karcie oceny zadania według kryteriów wyboru grantobiorców wynikają z regulacji prawnych oraz zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne)

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażaniaStrategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

KOCENA MERYTORYCZNA – KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i pozostałych uprawnionych beneficjentów

KARTA OCENY ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW

OCENA MERYTORYCZNA – KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dunajec-Biała

Formularz zmian

Uwagi, wnioski sugestie proszę zgłaszać na formularzu zmian do dnia 18 kwietnia 2017 r. na adres e-mail:biuro@dunajecbiala.pl