loga

“Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy”

W 2017 roku Tarnowska Organizacja Turystyczna realizuje 1 projekt w ramach środków KSOW. Projekt nosi tytuł “Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy” i jest skierowany do środowiska rolników właścicieli winnic.

Głównym celem operacji jest zgodnie z założeniem zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu przeprowadzenia weryfikacji jakości Małopolskiego wina wraz z wprowadzeniem modyfikacji przy wytwarzaniu wina zgodnie z zaleceniami francuskich specjalistów, co pozwoli na produkcję wina na najwyższym poziomie. Cel ten jest ściśle powiązany z realizacją priorytetu 3 KSOW na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy rolników właścicieli winnic z terenu województwa Małopolskiego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Formularz 

Sanepid, rejestracja

Zgoda na wykorzystanie wizerunku