loga

Zakończono posiedzenie Rady Decyzyjnej związane z dokonaniem uzupełnień do naboru wniosków 2/2017

W dniu 15 września 2017 r., tj. piątek o godz 12:00  w biurze  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała odbyło się posiedzenie członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia. Przedmiotem posiedzenia było dokonanie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, braków oraz przedłożenie wyjaśnień do cenionego naboru wniosków nr 2/2017 (rozwijanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego) przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. – 20.06.2017 r. w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z dnia 15 września 2017 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2017 o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. –20.06.2017 r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2017 o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 01.06.2017 r. – 20.06.2017 r.