loga

Wręczenie nagród dla EkoLeaderów

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu LSR Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013 zostało laureatem konkursu dobrych praktyk “EkoLeader LGD” jako przykład proekologicznej operacji.

W dniu 24 października 2017 r. tj. wtorek pięcioosobowa delegacja organizatorów konkursu z Lokalnej Grupy Działania “Północne Mazowsze” przybyła z wizytą do Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, gdzie prowadzone były rozmowy związane z powstaniem oraz prężną działalnością Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zwiedzenia nagrodzonego obiektu, gdzie też nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Zarówno LGD jak i Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA otrzymało nagrodę finansową w kwocie 3 000,00 zł dzieloną po 1 500,00 zł każdy z przeznaczeniem na działalność proekologiczną.

Zwieńczeniem uroczystości był pyszny obiad na bazie lokalnych produktów ekologicznych.

Przypomnijmy, że konkurs realizowany był w ramach operacji pt. “EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017, Działanie 13 “Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Główne cele Konkursu to: identyfikacja, wyłonienie, nagrodzenie oraz promowanie dobrych przykładów uwzględnienia aspektów ekologicznych i klimatycznych w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym, które są realizowane lub zostały zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w poprzedniej (2007 – 2013) lub w aktualnej perspektywie finansowej.

Ranking dostępny jest na stronie www.ekoleader.pl Lista dobrych praktyk zgłoszonych do Konkursu z opisami dostępna jest w zakładce Dobre Praktyki.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl