loga

Nabór 4/2018 – ZAKOŃCZONA OCENA

W związku z zakończeniem naboru wniosków  4/2018 – inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 4/2018 – inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 27.02.2018 r. – 14.03.2018 r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 4/2018 – inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonego w dniach 27.02.2018 r. – 14.03.2018 r.

Protokół