loga

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r., tj. środa o godz. 17:00 w Ratuszu w Zakliczynie, ul. Rynek 1, sala Spytka Jordana.

Zaproszenie z porządkiem obrad  

Materiały na WZC

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała