loga

Informacja o weryfikacji wyników oceny operacji w związku ze złożonym protestem oraz o rozpatrzeniu pisma z Samorządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 7/2018.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie protestu od oceny wniosku złożonego do LGD Dunajec-Biała w ramach naboru 9/2018 oraz rozpatrzenie  pisma z Samorządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 7/2018. Poniżej przedstawiamy dokumentację z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Lista operacji, która podlegała ponownej ocenie w ramach naboru wniosków 9/2018