loga

Konsultacje społeczne w zakresie zmian kryteriów wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian kryteriów wyboru operacji (operacje indywidualne).

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała do dnia  27 maja 2019 r.do godz. 12:00 lub na adres e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

Uwagi i sugestie dotyczące Kryteriów wyboru operacji (operacje indywidualne)   prosimy zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu.

 

KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez JST, organizacje pozarządowe i pozostałych uprawnionych beneficjentów

 

KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI dla wnioskodawców i operacji zgłoszonych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania „Wdrażanie SRL – operacje składane przez osoby, podmioty zamierzające zostać PRZEDSIĘBIORCĄ lub przez już istniejących PRZEDSIĘBIORCÓW”

 

Formularz zmian