loga

Informacja na temat zagrożenia epidemiologicznego dla Beneficjentów Prow 2014-2020

Zapraszamy Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do śledzenia strony internetowej Polskiej Sieci LGD, na której są na bieżąco zamieszczane dokumenty i wytyczne związane z realizacją operacji w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Na bieżąco również będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach.