loga

Kontynuacja posiedzenia Rady Decyzyjnej – korekta porządku obrad

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała zwołuje na dzień  23 września 2020r. tj. środa kontynuację posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD Dunajec-Biała w Zakliczynie tj. w budynku OSP mieszczącym się przy ul. Browarki 7 na II piętrze w sali narad.

Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD Dunajec-Biała w ramach naboru nr 7/2020 oraz naboru nr 8/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 7/2020
a) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
b) ustalenie kwoty wsparcia,
c) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
d) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy 7/2020.
4. Kontynuacja oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 8/2020
5.Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
6.Zamknięcie obrad.

 

Ogloszenie o posiedzeniu Rady _ 23092020 _ korekta

 

porządek obrad _ 23092020_korekta