loga

ZAKOŃCZONA OCENA NABORU NR 7/2020; 8/2020

W związku z zakończeniem naboru wniosków 7/2020, 8/2020 – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy: