loga

Umowa na projekt pt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości podpisana!

Dnia 7 maja 2021 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisał umowę na realizację projektu pt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym producentom żywności wysokiej jakości. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 53 831,37 zł.

Celem operacji jest przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców na stoisku wystawienniczo-informacyjnym) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienie tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia w spotach wideo – wystąpienia specyfikujące poszczególne produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy, Stowarzyszeniem “Kwartet na Przedgórzu”, Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz

Termin realizacji: 5 maja 2021 r. – 30 sierpnia 2021 r.

Formy realizacji operacji: 

  • stoisko wystawiennicze
  • produkcja filmu z udziałem rolników/producentów żywności wysokości
  • kampania na stronie www i profilu FB

W ramach realizacji niniejszej operacji przewiduje się następujące efekty: 

  • zorganizowanie i przeprowadzenie 10 stoisk wystawienniczych w tym opracowanie 10 filmów wideo w wyniku których nastąpi wzrost świadomości konsumentów, zapoznanie ok 10 000 odbiorców działań w Skamieniałym Mieście i 10 000 użytkowników sieci Internet
  • propagowanie idei akcesji w tych systemach będzie skutkowało wzrostem zainteresowania wśród innych producentów żywności (w tym rolników) i zachęci do pokonywania barier związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów spożywczych (procedury formalne i prawne, zdobywanie rynków zbytu, promocja produktów) a tym samym spodziewanym efektem będzie kontynuacja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Grupa docelowa,  do której kierujemy nasz projekt to:

  • producenci 20 produktów lokalnych z terenu Małopolski objętych systemami żywności wysokiej jakości tj. żywności ekologicznej, produktów regionalnych z oznaczeniem ChNP, ChOG, GTS, produktów tradycyjnych  wpisanych na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (20 osób)
  • osoby odwiedzające Skamieniałe Miasto i Park Zdrojowy w Ciężkowicach (ok. 10 000 osób)
  • mieszkańcy Małopolski odbiorcy kampanii w sieci Internet. (ok. 10 000 osób)

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym www.ksow.pl