loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – zwołuję na dzień 31 maja 2021 r. tj. poniedziałek   posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14:00. Posiedzenie odbędzie się w Sali Spytka Jordana (Ratusz) w Zakliczynie (ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn)Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD Dunajec- Biała w ramach naboru nr 7/2021, 8/2021, 9/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 7/2021:
  a)weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru,
  b) ocena zgodności operacji z LSR wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień,
  c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  d) ustalenie kwoty wsparcia,
  e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 8/2021:
  a) weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru,
  b) ocena zgodności operacji z LSR wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień,
  c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  d) ustalenie kwoty wsparcia,
  e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 5. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru 9/2021:
  a) weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru,
  b) ocena zgodności operacji z LSR wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień,
  c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  d) ustalenie kwoty wsparcia,
  e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 6. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie wraz z porządkiem obrad