loga

Informacje o realizacji projektu “Raz do koła” – kompleksowe wsparcie KGW z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz.

“Raz do Koła” – kompleksowe wsparcie KGW z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz. To kolejny projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dunajec – Biała sfinansowano przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na  lata 2021-2023 NOWE FIO

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i zdolności do skutecznego działania w lokalnym środowisku 48 osób z 12 kół gospodyń wiejskich z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz poprzez realizację warsztatów z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, animacji wydarzeń kulturalnych i promowania działalność KGW do 31 grudnia 2021 r
W ramach realizacji projektu przewidziano :
– warsztaty i doradztwa z zakresu działalności i finansowania stowarzyszeń KGW
– warsztaty związanych z animowaniem imprez i kulturą regionu
– cykl działań motywacyjnych, promocyjnych KGW ( w tym min. nagranie 12 filmików promocyjnych)
Termin realizacji: 1czerwiec 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD Dunajec – Biała.