loga

REKRUTACJA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH DO PROJEKTU “Raz do Koła”

Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała w dniach od 1 lipca 2021 roku do 7 lipca 2021 roku do godziny 12.00 będzie prowadziła rekrutację Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie “Raz do Koła” – kompleksowe wsparcie KGW z gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na  lata 2021-2023 NOWE FIO

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem projektu i rekrutacji uczestników  poprzez osobiste złożenie w biurze LGD Dunajec – Biała (ul. Browarki 7, 33-840 Zakliczyn) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik).  Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w czytelny sposób, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji KGW. Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych KGW do udziału w projekcie odbędzie się 8 lipca 2021 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje u koordynatora projektu pani Aleksandry Zychowicz.

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA