loga

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmiany:

Proponowane zmiany dotyczą możliwości wnoszenia protestu za pośrednictwem operatora pocztowego.

Prosimy o  zgłaszanie uwag w powyższym zakresie  do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała telefonicznie: 14 665 37 37 lub mailowo: biuro@dunajecbiala.pl do dnia 05 października 2021 r. do godz. 11.00