loga

Poradnik – Produkt lokalny w ofercie turystycznej

Na zlecenie Lokalnej Grupa Działania Dunajec-Biała w ramach realizacji projektu pn. „Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała” opracowano i wydano w formie online cztery wydania poradnika – Produkt lokalny w ofercie turystycznej.

Niniejszy poradnik stanowi materiał do samokształcenia w zakresie wykorzystania produktu lokalnego w ofercie turystycznej. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim osobom zajmującym się produktem lokalnym (rękodzielnicy, przetwórcy, osoby zajmujące się turystyką) oraz zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD Dunajec-Biała produktem lokalnym oraz rozwojem turystyki.

 

Poradnik – Produkt lokalny w ofercie turystycznej wydanie 1 

Poradnik – Produkt lokalny w ofercie turystycznej – wydanie 2 

Poradnik – Produkt lokalny w ofercie turystycznej – wydanie 3 

Poradnik – Produkt lokalny w ofercie turystycznej – wydanie 4