loga

Realizacja projektu pt. „Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała”

Od lipca do końca września 2021 r.  Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała realizowała projekt pt. “Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała”, który  w kwocie 53 432,00 zł został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji niniejszego projektu zorganizowano i przeprowadzono w formie online seminarium o tematyce Produkt lokalny, produkt lokalny w turystyce, które stanowiło teoretyczne podwaliny ukazania potencjału produktów lokalnych w rozwoju turystyki i było wstępem do wyjazdu studyjnego do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.  W ramach realizacji tej formy zadania przeprowadzono przez 2 wykładowców 4 panele wykładowe o następującej tematyce: Czym jest produkt lokalny? Dobre praktyki z zewnątrz; Uwarunkowania prawne sprzedaży produktów lokalnych; Produkt lokalny,a marka; Produkt lokalny w turystyce.

Ponadto w terminie 13-15 września 2021 r. odbył się 3-dniowy   wyjazd studyjny do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór o tematyce Zapoznanie z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystyki i obszaru , który  skierowany był do uczestników seminarium. W ramach wizyty w województwie opolskim uczestnicy wyjazdu zapoznali się z działalnością  Lokalnej Grupy Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór w zakresie zasad prowadzonej certyfikacji Produktu Lokalnego, wpływu potencjału produktów lokalnych  na atrakcje turystyczne oraz rozwoju oferty turystycznej na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Dodatkowo uczestnicy  poznali dziedzictwo kulinarne i kulturalne ziemi nyskiej, produkty lokalne oraz certyfikowanych lokalnych producentów.   Niewątpliwie ciekawym punktem wyjazdu były warsztaty wypieku chleba podczas, którego uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem samodzielnie wykonywali wypiek chleba metodą tradycyjną. W ramach zapoznania uczestników z certyfikowanym  dorobkiem kulturowym ziemi nyskiej  zwiedzono Twierdzę Nyską wraz z Fortem I, zamek w Otmuchowie, Muzeum Gazownictwa oraz Winnice Poraj w Paczkowie, pałac w Piotrowicach Nyskich oraz  Park Zdrojowy w Głuchołazach. Duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu studyjnego wywarła pracownia ceramiki, której dzieła artystyczne podziwiano z zapartym tchem. Podczas wyjazdu nie zabrakło przepysznych degustacji certyfikowanych produktów lokalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.  Niewątpliwie wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem, jak produkty lokalne przy współpracy oraz zaangażowaniu dla dobra całej społeczności potrafią wile zdziałać przyczyniając się dla rozwoju turystyki i obszaru.

Również w ramach projektu opracowano i wydano w formie elektronicznej (online) cztery wydania poradnika Produkt lokalny w ofercie turystycznej.  Poradnik stanowi materiał do samokształcenia w zakresie wykorzystania produktu lokalnego w ofercie turystycznej.

 

Na łamach niniejszego poradnika opisano następujące panele tematyczne:

I wydanie:

– czym jest produkt lokalny,

– aspekty prawne sprzedaży produktów lokalnych,

– produkt lokalny, a marka,

 

II wydanie:

– jak budować ofertę turystyczną na bazie  produktu lokalnego,

– produkt lokalny w ofercie turystycznej – trendy i oczekiwania,

 

III wydanie:

– promocja oferty turystycznej przez produkt lokalny,

– e-marketing produktów lokalnych

– dywersyfikacja źródeł dochodu turystyki przez produkt lokalny,

 

IV wydanie:

– z kim współpracować przy promocji oferty turystycznej w oparciu o produkt lokalny,

– gdzie szukać środków finansowych na promocje oferty turystycznej w oparciu o produkt lokalny,

– dobre  przykłady z kraju i zagranicy wykorzystujące produkt lokalny w ofercie turystycznej.

 

W projekcie wzięły udział  osoby zajmujące się produktem lokalnym  (rękodzielnicy, przetwórcy, osoby zajmujące się turystyką), przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania, mieszkańcy zainteresowani produktem lokalnym oraz rozwojem turystyki.

 

Projekt zrealizowano  w partnerstwie z: Nyskim Księstwem Jezior i Gór, Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz, Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy.