loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje na dzień 11 lutego 2022 r. tj. piątek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13:30. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Pleśna – sala obrad (33-171 Pleśna 240).

Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD Dunajec- Biała w ramach naboru nr 10/2021, 11/2021 oraz  ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 10/2021:
  a) weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru,
  b) ocena zgodności operacji z LSR wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień,
  c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  d) ustalenie kwoty wsparcia,
  e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 4. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 11/2021:
  a) weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru, ocena zgodności operacji z LSR b) wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień,
  c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  d) ustalenie kwoty wsparcia,
  e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 5. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 1/2022
  a) ocena zgodności operacji z LSR,
  b) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  c) ustalenie kwoty wsparcia,
  d) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,
  e) sporządzenie ewentualnych pism dla Wnioskodawców o uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w ramach naboru o przyznanie pomocy nr 1/2022.
 6. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie z porządkiem obrad