loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje na dzień 09 marca 2022 r. tj. środa  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 16:00. Posiedzenie odbędzie się w Biurze LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn).

Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD Dunajec- Biała w ramach naboru nr 1/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 1/2022:
  a) weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru,
  b) ocena zgodności operacji z LSR wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień
  c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  d) ustalenie kwoty wsparcia,
  e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze odpowiedzialność za terminową i rzetelną ocenę złożonych wniosków, proszę o obowiązkowy udział w posiedzeniu wszystkich członków.

 

Ogłoszenie z porządkiem obrad